Data gedreven werken klinkt goed

maar hoe begin ik hieraan?

De concretisering van een vaag onderwerp.

Het verbeteren van datavolwassenheid is een belangrijke succesfactor voor elke organisatie. Maar wat houdt het precies in en hoe kun je deze volwassenheid structureel verbeteren? In dit artikel geven we een concrete omschrijving van wat datavolwassenheid behelst en bieden we een helder stappenplan om te beginnen aan het verbeteren van datavolwassenheid.

Wat is datavolwassenheid?

Datavolwassenheid verwijst naar het vermogen van een organisatie om data efficiënt en effectief te beheren en te gebruiken. Het houdt in dat de organisatie een datagestuurd besluitvormingsproces heeft, met duidelijke processen voor datamanagement en -analyse. Dit leidt tot verbeterde strategische keuzes, efficiëntere operaties, en producten of diensten van hogere kwaliteit.

In de praktijk betekent dit dat bedrijfskeuzes (en acties die daaruit volgen) binnen alle lagen van de organisatie, worden genomen op basis van onderbouwende data. Deze onderbouwende data, of stuurinformatie, is snel beschikbaar en bevat alle toereikbare data die je anders zelf bij elkaar zou moeten verzamelen. Hierdoor houden medewerkers en managers tijd over, welke gebruikt kan worden om geïnformeerde en daardoor betere keuzes (en dus acties) te maken.

Dit vraagt niet alleen om een goede afdeling die deze data verzameld en tot stuurinformatie omzet. Het vraagt ook om een andere houding vanuit medewerkers en managers. Zij zullen hun besluitvormingsprocessen (en gebruiken) hierop aan moeten passen. Daarnaast vraagt dit ook iets van hun kennis. Zij zullen om moeten gaan met de nieuwe tools én zij zullen meer data-kundig moeten worden. Dit laatste is niet alleen belangrijk om de stuurinformatie op een goede manier te interpreteren, maar ook om het belang van goede data kwaliteit te begrijpen (immers, garbage in = garbage out) én zelfs de koppeling te maken naar eventuele benodigde verbeteringen in de bedrijfsprocessen.

Hoe draagt datavolwassenheid bij aan de bedrijfswaarde?

Datavolwassen organisaties kunnen hun data optimaal benutten om hun bedrijfswaarde te verhogen. Dit kan zowel direct, door verbeterde bedrijfsresultaten, als indirect, door verbeterde interne processen en besluitvorming. Verder kan een hoge mate van datavolwassenheid bijdragen aan een efficiëntere samenwerking tussen afdelingen doordat de data-kundigheid van medewerkers en managers het eilandjes-denken tegengaat.

Vragen?
Bel met Jeroen Breugelmans
+31 (0) 655 836 540

Hoe begin ik hieraan?

Zoals bij iedere transformatie is het goed om te bepalen hoe de huidige situatie ervoor staat, en waar de ambitie op lange termijn, middellange termijn en korte termijn ligt. Aangezien datavolwassenheid een complex onderwerp is met meerdere invalshoeken (Een BI- of Data & Analytics afdeling, het gedrag van medewerkers over de hele organisatie (de cultuur), de data-kundigheid van alle medewerkers en managers (meer dan even een kennistraining), de ambitie vanuit het bestuur), kan een passend raamwerk helpen het onderwerp in behapbaardere deelonderwerpen te knippen

Hoe kan Fortezza's Data Maturity Scan helpen?

De Data Maturity Scan van Fortezza is een tool die organisaties helpt om hun huidige niveau van datavolwassenheid te beoordelen en om aandachtsgebieden te identificeren om hun datavolwassenheid te verbeteren. De scan maakt gebruik van het Fortezza Data Maturity Raamwerk, om de huidige situatie helder uiteen te zetten, en concrete ambities en vervolgstappen te definiëren. Na het beantwoorden van 25 vragen krijgt een organisatie een globaal inzicht in haar sterke punten en zwakke punten op het gebied van datavolwassenheid. Dit globale overzicht bied een sterk uitgangspunt om het beeld van de huidige situatie te verfijnen, alsook om al een stip op de horizon te zetten. Met meer inzicht, expertise en sparring kunnen vervolgens de tussenliggende mijlpalen en vervolgstappen worden gedefinieerd.

Een concreet voorbeeld om het verbeteren van datavolwassenheid te kickstarten

Het proces van het bereiken van datavolwassenheid kan er als volgt uitzien:

  1. Het invullen van de Fortezza Data Maturity Scan: Het invullen van de scan duurt ongeveer 7 minuten. Dit is de eerste stap in het beoordelen van de huidige datavolwassenheid van de organisatie.
  2. Analyse van de resultaten: De resultaten van de scan worden direct verwerkt in de vorm van een spider graph en bijbehorende initiële adviezen. Daarnaast zal een deskundige de resultaten in combinatie met specifieke de organisatie nogmaals beoordelen, om de adviezen verder te specificeren. Het uiteindelijke rapport laat zien waar de organisatie staat op het gebied van datavolwassenheid en welke aspecten verder kunnen worden ontwikkeld.
  3. Gratis adviesgesprek: Na het invullen van de scan krijgen deelnemers de kans om hun resultaten te bespreken met een deskundige van Fortezza. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de scan gedetailleerd besproken en worden suggesties voor verbetering gegeven.
  4. Implementatie van de aanbevelingen: Na het adviesgesprek kan de organisatie beginnen met het implementeren van de aanbevelingen. De tijd die nodig is om deze aanbevelingen te implementeren, varieert afhankelijk van de huidige staat van datavolwassenheid van de organisatie en haar ambities om te verbeteren.

Neemt gerust contact op

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data

Wordt datavolwassen

In deze reis naar datavolwassenheid, is elke stap die een organisatie zet in het verbeteren van haar datavolwassenheid een stap in de richting van het verhogen van haar bedrijfswaarde.

Het bereiken van datavolwassenheid is een voortdurend proces van leren, verbeteren en groeien. Met de juiste hulpmiddelen, zoals de Data Maturity Scan van Fortezza, kunnen organisaties hun reis naar datavolwassenheid met vertrouwen en helderheid navigeren.

    “Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

    Jeroen Breugelmans

    Directeur Fortezza Data