Slim rioolbeheer door

integratie van geodata en projectdatasets

Voor een specialist in duurzaam management van rioleringsbeheer werd steeds vaker vanuit de opdrachtgevers aangegeven dat zij inzicht willen hebben in de werkzaamheden en actief op de hoogte willen worden gehouden. Om dit goed te ondersteunen zijn we gestart met het bouwen van de VDG DataHub.

Aan de ene kant worden gemeentes en publieke instanties steeds digitaler. Aanbestedingen eisen dat leveranciers data beschikbaar stellen over onze werkzaamheden, soms zelf realtime. Aan Fortezza Data is de vraag gesteld:

“Kan Fortezza Data ons helpen met het bouwen van een dataplatform waar we kunnen bouwen aan de toekomst van ons rioleringsnetwerk en waterbeheer?”

Aan de andere kant is er nog geen centraal register voor het rioleringsnetwerk in Nederland. Door de eigen gegevens te combineren met die van de opdrachtgever, bouwen ze aan een steeds accuratere plattegrond van dit stelsel.

Onze oplossing

We hebben de ambitie om nieuwe diensten en processen te ontwikkelen zodat we als ketenpartner de innovatie stimuleren in de gehele sector.

Om dit te bereiken gaan we onze VDG DataHub verder optimaliseren en meer gebruik maken van Azure diensten, zodat deze optimaal zijn afgestemd op de nieuwe eisen van de benodigde oplossingen.

Door het migreren van de technische oplossingen van onze Virtuele Machines naar Azure SQL database en storage, kunnen we nog beter deze op-en afschalen en regie houden op onze Azure kosten.

Met de implementatie van Azure DevOps en het opzetten van een Continuous Integration & Delivery (CI/CD) release procedure, kunnen we code simpel in-en uitchecken, versiebeheer op code toepassen en nieuwe functionaliteiten (semi) automatisch naar productie releasen. Dit scheelt enorm veel tijd en geeft iedereen de focus op het echte ontwikkelwerk en praten met de klant.

Fortezza heeft niet alleen Azure DevOps voor ons geconfigureerd, inclusief CI/CD pipelines, maar ook een verbetering aangebracht in ons ETL proces door 60 SSIS pakketten te vertalen in één metadatagedreven Azure Data Factory oplossing waardoor het beheer enorm is versimpeld, maar ook de performance met een factor 10 is verbeterd.

Applicaties ontsloten: AS400 (IBM), Cognos, Qlickview, Pris, EI, AFAS, i-count, 1-2view, Dynamics CRM, MS Acces, Dyrimo, Fleetmanager

Techniek Fortezza: SQL, ADF, Power BI, Power Apps, Azure Devops

VDG DataHub

Behaalde resultaten

Door het migreren van Qlick en Cognos rapportages naar Power BI en het implementeren van de Datahub voor Van der Valk + de Groot, hebben we de volgende resultaten behaald:

  • Uniform Microsoft based data platform
  • Besparing Qlik licenties
  • Eenduidige definities en business rules op 1 centrale plek
  • Integratie over meerdere legacy systemen van klant- product- en medewerker data
  • Versnelling en versimpeling laadproces met factor 10
  • Grip op data definities en betekenis in bronsystemen

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data