Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Klantcase

Van Gelder

Bouwbedrijf Van Gelder is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De omzet van het familiebedrijf uit Nijkerk verdubbelde in acht jaar tijd ruimschoots naar 500 miljoen euro en het aantal medewerkers ging van 400 naar 2500. Toch heeft het bedrijf het familiegevoel altijd weten vast te houden. Doordat infrastructuurprojecten steeds complexer worden en de vraag van de opdrachtgevers ook verandert door de huidige tijdgeest van verduurzaming, kan Van Gelder niet zonder innovatie en digitalisering. Daarom heeft het bedrijf besloten om strategisch in te zetten op de Digitale Bouwplaats, waarbij de ‘data is de toekomst’-visie van Leendert Ripping (directeur divisie Civiel) een centrale rol speelt. Van Gelder heeft de opdracht gegeven om een nieuwe afdeling op te zetten die deze visie mogelijk gaat maken. Deze opdracht wordt gezamenlijk ingevuld door Fortezza en Scope Data. Hoe ze dit hebben gedaan lees je in deze klantcase.

Door de jaren heen is de complexiteit van infrastructurele projecten enorm toegenomen en als aannemers daar een positieve stempel op willen drukken, dienen ze betrouwbaar en transparant te zijn. “Wij willen een bedrijf met loyale werknemers zijn, die de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen, waardoor ze bereid zijn om net die extra stap te zetten”, vertelt Leendert Ripping. Zijn wegenbouwdivisie is goed voor zo’n 40% van de omzet van Van Gelder. De andere divisies zijn Kabels, Leidingen en Montagewerken’ (KLM) en Infra (Verkeerstechniek, Rail en Telecom). Het bestuur van Van Gelder wil serieuze stappen zetten naar de Digitale Bouwplaats, zodat medewerkers zich minder bezig hoeven te houden met administratieve rompslomp en meer tijd overhouden voor hun core business: projecten uitvoeren. Hiertoe moeten onder meer processen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd Daarnaast moet veel data gestandaardiseerd en opgeschoond worden. De Digitale Bouwplaats sluit volgens Ripping naadloos aan op de data-is-de-toekomst-visie die in 2021 is gestart. “Je neemt drempels weg voor de Digitale Bouwplaats als je datagedreven gaat werken.” Datagedreven werken is volgens Ripping het enige juiste antwoord op de uitdaging waar zijn divisie op dit moment voor staat. De wegenbouw is een traditionele wereld, waarin je het verschil niet meer kunt maken op prijs. “We moeten de kant van innovatie op. Hoe ga je bijvoorbeeld duurzaamheid meten en aantonen? Door bijvoorbeeld veel meer in te zetten op elektrificatie van je voertuigen, maar ook op optimaal assetbeheer bij onze opdrachtgevers. Als je bijvoorbeeld een weg aanlegt met een basis-, dek- en toplaag, hoe meet je dan de weersinvloeden op het asfalt? Door gebruik te maken van technologie en de relevante data te analyseren, kan je voorspellen wanneer een stuk weg scheuren gaat vertonen, zodat je tijdig en met minimale overlast onderhoud kunt uitvoeren. Met predictive maintenance kunnen we de verkeersoverlast verminderen en op een integrale manier verduurzamen.”

Faalkosten verlagen

Daarnaast wil van Gelder dat de divisies efficiënter gaan werken met behulp van data. Bijvoorbeeld door data te gebruiken bij de realisatie van kostenreductie en margeoptimalisatie. In de bouw- en infrahoek vormen de potentiële faalkosten grote risico’s. “Klanten dagen ons bij aanbestedingen steeds meer uit op toegevoegde waarde. Wij moeten onderbouwen waarom wij de beste aanpak hebben voor een project en we merkten dat wij dat niet altijd kunnen doen of aantonen. Ook willen we een beter inzicht waar we aanbestedingen op verliezen. Als we ons willen onderscheiden, moeten we niet langer keuzes maken op onderbuikgevoel. Ik ben ervan overtuigd dat data gedreven werken inzicht biedt om betere strategische keuzes te kunnen maken. Zo stippelen we de toekomst beter uit en wappert er de volgende eeuw nog altijd fier een Van Gelder-vlag.”

In 2021 is de divisie Civiel van Leendert Ripping als eerste gestart met het realiseren van de visie. De start van het project was het opstellen van het programma ‘Data is de Toekomst’, waarin samen met partner Scope Data een integraal plan is opgesteld. In deze fase zijn ook de eerste Power BI-dashboards opgeleverd om mensen te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheden. In de tweede fase is Fortezza Data benaderd om de afdeling te formeren die dit programma verder gaat brengen: Data & Informatie. Dit alles gebeurt sinds maart 2021 onder leiding van Jeroen Breugelmans, Directeur Data bij Fortezza. “In driekwart jaar groeide de nieuwe afdeling uit tot 9 professionals; 5 interne medewerkers en 4 externe data-specialisten. We hebben gekozen voor deze opzet om snel te kunnen starten en de kennis intern te kunnen borgen”, licht Breugelmans toe.

“Alle posities zullen op termijn ingevuld worden met interne medewerkers, zodat Van Gelder verzekerd is dat de expertise strategisch is geborgd binnen de eigen gelederen. Dit sluit ook aan bij de missie van Fortezza: mensen succesvol maken in de digitale transformatie. We zetten het fundament neer, maar daarna pakt de opdrachtgever het stokje over. Ik maak mezelf iedere dag een beetje meer vervangbaar”, aldus Breugelmans. Ripping ziet ook in de toekomst een rol voor Fortezza weggelegd: “Als we nu zouden stoppen met Fortezza, vallen we stil. Datagedreven werken is eigenlijk nooit klaar. Fortezza ontzorgt ons en neemt ons bij de hand om op de juiste manier de adoptie af te stemmen op de organisatie. Ik verwacht ook dat er in de toekomst nog vraagstukken zijn, waarbij ik een beroep op Fortezza Data kan doen.”

Inzicht in asfaltproces en aanbestedingen

Fortezza Datais bewust heel snel gestart met het geven van de eerste data-inzichten, zodat de toegevoegde waarde voor iedereen in de organisatie meteen duidelijk werd. Bij de start van het formeren van het team hebben we ook gekeken naar de eerste ‘simpele’ producten die we op zouden kunnen leveren én die direct meerwaarde hebben. Zo is het asfaltproces inzichtelijk gemaakt met Power BI, waarbij direct duidelijke regionale verschillen naar voren kwamen hoe mensen en middelen werden ingezet. Daarna is er een aanbestedingendashboard opgeleverd voor inschrijvingen op tenders bij de rijksoverheid, gemeentes en in de private sector. Breugelmans: “Daar gaat heel veel geld in om, soms wel 30 miljoen euro per project. Dan wil je natuurlijk wel weten hoe je ervoor staat en welke aanbestedingen wel of niet worden gewonnen en waarom.”

Strategie, People, Proces, Technologie

“We werken altijd volgens het principe: strategie, people, proces, technologie”, vertelt Breugelmans. In het eerste kwartaal is de strategie opgesteld en zijn de juiste mensen binnen de afdelingen geplaatst. Met duidelijke rolomschrijvingen en na het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden, is vervolgens aan de slag gegaan met het ontwikkelproces. Hierbij moesten vragen worden beantwoord als: Hoe gaan we onze producten van concept naar eindproduct brengen? Op welke manier werken we samen in de keten? Wie zijn onze belangrijkste interne stakeholders en hoe gaan we om met verbeterinitiatieven vanuit hun domein? “Het slotstuk was het opstellen van een data-architectuur en het selecteren van de juiste technologie en applicaties. Hierbij hebben we duidelijke governance-afspraken gemaakt met de IT- en Security-afdeling, zodat we op de juiste manier het nieuwe dataplatform hebben opgezet: de Van Gelder DataHub.”

Nadat de juiste strategische fundering was aangebracht en de eerste successen met de uitrol van Power BI naar de divisie Civiel waren geboekt, heeft de directie besloten om de afdeling op te schalen naar de gehele Van Gelder Groep. Ripping is trots dat iedereen binnen het bedrijf zo enthousiast is over wat er allemaal al is neergezet. “We zijn nu bijna een jaar bezig om de basis voor datagedreven werken neer te zetten. Hiervoor is een goed dataplatform een belangrijke randvoorwaarde en het creëren van draagvlak is het juiste ingrediënt om de uitrol te faciliteren. Juist door de kennis, ervaring en uitleg van Jeroen – ik denk dat hij het wel 10 keer is komen opdraven voor uitleg op alle niveaus door de hele organisatie – is het kwartje van het belang van datagedreven werken nu gevallen.”

Toekomstplannen met data

Naast de uitrol van de afdeling Data & Informatie naar de rest van de Van Gelder Groep, draaien de plannen in 2022 vooral om het vergroten van de adoptie van datagedreven werken, met behulp van roadshows, trainingen en workshops. Daarnaast wordt een nieuw dataplatform gebouwd voor assetmanagement. “Onze opdrachtgevers, zoals Havenbedrijf Rotterdam, hebben tienduizenden assets, zoals verkeersborden, belijning en bewegwijzering, die wij beheren. Om de efficiency te verhogen, rijden we met scanauto’s door het gebied. Uit de camerabeelden bepalen wij met behulp van automatische beeldherkenning de kwaliteit van de assets. Zo kunnen we zien of er borden scheef staan, ontbreken of dat er graffiti op zit”, vertelt Ripping.

Om datagedreven te kunnen werken, moet Van Gelder de processen verder digitaliseren en ook automatiseren. Die slag wordt gemaakt in combinatie met GIS-portalen, DataHub en Power BI, maar ook door op een veilige manier koppelingen te maken naar systemen van klanten. “Wij denken dat de organisatie hierdoor vleugels krijgt en de achterstand die we hebben opgelopen, doordat de stafafdelingen niet evenredig hard zijn meegegroeid, kunnen inlopen. Bovendien kampt de hele sector met een groot personeelstekort. De sleutel ligt dus bij maatregelen die de productiviteit verhogen en de werkdruk verlagen. Het behouden van talent gaat makkelijker als we een werkgever zijn waar prettig en slim werken centraal staat.”

Tot slot helpen de Power BI-rapportages bij het aantonen aan klanten dat de KPI’s zijn gehaald. Ripping: “Zo laten we zien dat wij in control zijn en kunnen we bij discussie zelf aantonen dat we volgens de contractuele afspraken hebben gepresteerd en op de juiste manier de doelen hebben gehaald.”

Met vertrouwen samenwerken

Breugelmans benadrukt dat het bij trajecten rondom datagedreven werken belangrijk is om niet in de valkuil te trappen om meteen met de techniek te beginnen. “Wij adviseren altijd om met de strategie te beginnen, gevolgd door de mensen en dan pas de techniek. Je moet organisaties leren om met de technologie en dashboards om te gaan. Als zij hun oude werkwijze niet loslaten, kunnen ze het nieuwe niet omarmen. Je moet je plannen altijd afstemmen op de adoptie van de medewerkers.” Helaas ligt er vaak al een erfenis of ondersteunt besluitvorming uit het verleden datapartners als Fortezza niet op dat vlak. “Toen we binnenkwamen bij Van Gelder kregen we eigenlijk een soort carte blanche voor de aanpak. De boodschap was: ‘Zeg maar wat er moet gebeuren en wij volgen je’. Dat kom ik niet vaak tegen. En dat we dat tot het eind hebben kunnen volhouden, zorgt ervoor dat het ook zo goed heeft uitgepakt.”

Volgens Ripping was dit een logische keuze: “Wij zijn bouwspecialist en het is heel fijn om als klant op de data-expertise en adviezen van Fortezza besluiten te nemen. We hebben er wel expliciet bij gezegd: ‘Zorg dat we het begrijpen, want anders kunnen we geen goede keuzes maken’. En dat is ze bijzonder goed gelukt.”

Samenwerken in de keten

Het positioneren van de nieuwe afdeling binnen de organisatie in relatie tot onder meer de IT- en Security-afdeling was een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Ripping: “Voor hen is het natuurlijk ook iets nieuws. Zij willen duidelijkheid over scope, eigenaarschap en mandaat. We zijn direct gestart met duidelijke afspraken en hebben met reguliere overleggen een goede samenwerking georganiseerd. Zo staat iedereen achter de aanpak en zien mensen dat datagedreven werken vooral kansen biedt en werk juist leuker en afwisselender kan maken.”

Datagedreven werken levert al een essentiële bijdrage aan de business-strategie van de wegenbouwdivisie. En die rol zal in de toekomst alleen nog maar groter worden, net als voor de andere business units. “Het wordt inmiddels omarmd door de hele Van Gelder Groep. Mensen zien datadreven werken als een kans en een hulpmiddel om het ondernemerschap te vergroten. Dat past heel goed bij het DNA van ons bedrijf.”

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat u er veel profijt van heeft. Mocht u in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kunt u die aan mij stellen via de contactpagina. U kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data