Met een minimalisatie aanpak

je datahub 60% sneller maken

Onze opdrachtgever Van Ommen is al jarenlang trouw gebruiker (en fan) van onze Datahub. Het is onderdeel van een groter digitaal ecosysteem waarmee Van Ommen als klein bedrijf een enorme slagkracht heeft en mee kan doen op Europees niveau. 

Maar na een grote ERP migratie en nog meer optimalisaties in de kernapplicaties waren er teveel datasets in de DataHub gekomen waarvan het gebruik niet meer noodzakelijk was en dat er onnodig veel logica moest worden toegepast oma alles bij elkaar te krijgen voor de 15+ power BI rapportages. 

Niet alleen leidde dit tot onnodig lange laadprocessen, maar ook dat het steeds moeilijker werd om root cause analsyes uit te voeren.

Vraagstuk

Kan Fortezza Data ons helpen met het optimaliseren van onze datasets voor self service Bi zodat we zelf in staat zijn om 80% van onze vragen te beantwoorden?

Onze oplossing

Door goed te inventariseren welke data daadwerkelijk werd gebruikt in power BI (direct en indirect) konden we 65% van de datasets schrappen. Vervolgens hebben we gekeken naar de locatie, complexiteit en overlap van query logica die gebruikt werd om data te transformeren naar informatie. Door alle logica op één plek vast te leggen konden data analisten bij Van Ommen zelf veel makkelijker uitvinden waarom bepaalde uitkomsten in Power BI naar voren kwamen. 

De DataHub

Applicaties ontsloten:

OMS, Perfion, Dynamics UO, D365 CRM, AX2009 en Slim4.

Techniek Fortezza:

Azure SQL Database, ADF, Logicapps, Power Bi, Datalake en Devops.

Behaalde resultaten

Met onze data minimalisatie aanpak en nieuwe DataHub hebben we de volgende resultaten behaald: 

  • Laadprocessen met 65% versneld 
  • Van 400+ naar 85 datasets 
  • Logica op één plek voor snelle root cause analyse 
  • Verlaging van Azure kosten met 75% 

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data