Een business strategie vertalen

naar een goed KPI-model.

Een wereldwijd opererende verhuurder van noodstroomvoorzieningen en aggregaten heeft bepaald dat de verduurzaaming van haar assets de hoogste prioriteit moest krijgen.

De elektrificatie van noodstroomoplossingen voor bijvoorbeeld festivals, ziekenhuizen, grootschalige evenementen en industriële toepassingen is niet alleen een kans, maar dient op het juiste tempo te worden geïmplementeerd.

De business strategie om de gewenste verduurzaming te realiseren, was opgesteld. Maar hoe krijg je deze strategie vertaald naar een besturingsmodel met concrete KPI`s? Om dit te bereiken heeft de opdrachtgever Fortezza Data de volgende vraag gesteld:

“Kun je ons begeleiden met het opstellen van een 360-graden besturingsmodel?”

Gewapend met dit model kon de opdrachtgever verder met de planmatige aansturing van haar datateams en de vastlegging van data binnen de organisatie. 

 

Onze oplossing

We zijn onze aanpak begonnen met enerzijds het uitvoeren van  desktop research van de huidige business strategie en anderzijds met het geven van workshops. De workshops zijn gehouden met vertegenwoordigers van alle afdelingen en proceseigenaren om de bestaande KPI`s in het besturingsmodel te borgen en gezamenlijk te bepalen welke additionele KPI`s nog nodig waren om het model compleet en gebalanceerd te maken.

 

De uitkomst van deze workshops zijn samengevat in het integrale besturingsmodel en bestaat uit vier belangrijke pijlers:

  • Customer Focused Organization
  • Healthy Turnover Growth
  • Efficient Organization
  • Future proof organization

Het resultaat is een KPI-model met daarin een koppeling tussen de strategie, vertaald naar zogenaamde ‘value drivers’, tactische onderdelen die naar de strategische doelen linken, en vervolgens de koppeling van KPI`s op deze drivers.

 

Behaalde resultaten

Door het ontwerpen van het 360-graden besturingsmodel hebben we de volgende resultaten behaald voor deze organisatie:

  • Integraal overzicht en besturing over alle kernprocessen en afdelingen
  • De ruim 300 kpi’s teruggebracht naar vier kernpijlers met 100+ uitgewerkte KPI`s, waarin duidelijk is hoe ze bijdragen aan de bedrijfsdoelen.
  • Roadmap en Plan van Aanpak om KPI model te implementeren
 

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data