Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Formatie Data-afdeling

Wij helpen kennis over datagedreven werken intern te borgen

Bedrijfsvoering en besluitvorming hoeven dankzij datagedreven werken niet meer gebaseerd te worden op het onderbuikgevoel van managers. Organisaties die willen meegroeien met de kansen van morgen zullen meer uit hun data moeten halen. Hierbij lopen zij vaak tegen een of meerdere van de volgende knelpunten aan:

  • Collega`s besteden veel tijd aan het exporteren en structureren van data, in plaats van het analyseren en doorvoeren van verbeteracties
  • Data wordt veelvuldig gedupliceerd in Excel-bestanden om vervolgens op andere plekken handmatig te worden ingevoerd
  • Het is niet goed mogelijk om de kwaliteit van uw dienstverlening door de keten heen te meten en afwijkingen te verklaren
  • Er zijn geen omgevingen en middelen om grote hoeveelheden data te integreren en te analyseren.

Doel: snel op
eigen benen staan

Fortezza Data vindt dat de strategische kennis rondom datagedreven werken intern belegd moet worden binnen een eigen data-afdeling. Want het creëren van waarde op basis van data moet door uw eigen mensen gebeuren. Vaak is dit een uitdaging, omdat organisaties tegenwoordig steeds moeilijker mensen kunnen vinden of intern vrij kunnen maken om projecten rondom datagedreven werken zelf goed op te pakken. En als er externe expertise wordt ingehuurd, is het probleem vaak dat deze partijen zich ingraven en zich onmisbaar willen maken. Organisaties worden hierdoor zo afhankelijk bij het oplossen van datavraagstukken dat zij vrijwel nooit meer loskomen. Dat kan en dat moet anders!

Data-afdeling formatie

Wij maken onszelf
gedeeltelijk misbaar

Datagedreven werken kan alleen echt meerwaarde bieden als dit thema intern geborgd is.

Wij zijn er als strategisch partner om jou te adviseren over waar u het beste naartoe kunt gaan, maar ook over het optimaal inrichten van uw datalandschap, het inzichtelijk maken van essentiële data en het opzetten van een eigen data-afdeling. Dat doen we in nauwe samenwerking met u, zodat u het straks helemaal zelf kunt. Om dit te bereiken neemt Fortezza Data uw mensen bij de hand, ook al weten zij nu misschien nog niet hoe een Azure-omgeving in elkaar zit. Onze specialisten bieden training on the job en helpen u ons vakgebied te omarmen. Feitelijk maakt Fortezza Data zich dus voor een deel misbaar. Gebruik ons als strategische partner, bijvoorbeeld om keuzes te maken voor opvolgende datavolwassenheidsfases of als u tijdelijk meer projectcapaciteit nodig heeft. Want uiteraard blijven wij wel altijd voor u klaarstaan!

De kracht van onze aanpak bij de formatie van uw Data-afdeling

Het Fortezza Data team bestaat uit een mix van deskundige en ervaren Azure Data Specialisten. Wij geloven dat besluiten niet op basis van een onderbuikgevoel genomen moet worden, maar op basis van harde data. Door middel van data en informatie krijgt u de juiste inzichten, zodat u elke dag betere beslissingen kunt nemen. Met de inzet van slimme data-oplossingen maken wij datagedreven werken mogelijk. Wij helpen u bij het inrichten van het juiste dataplatform, het verkrijgen van inzicht door middel van visueel aantrekkelijke en interactieve dashboards, de inhuur van business intelligence consultants en het opzetten van een eigen data-afdeling. Zo zorgen we ervoor dat datagedreven werken ook voor u de norm wordt.

Samenwerking staat voorop

Fortezza Data er voor iedereen, van MKB tot aan de grote corporates. Wij helpen u van het begin tot eind met ervaren dataspecialisten die naast u staan en ondersteunen hierbij het gehele proces, van A tot Z. Wij weten dat u zo efficiënt en effectief mogelijk moet werken om de concurrentie een stap voor te blijven en helpen u om alle onnodige, handmatige handelingen rondom het verzamelen en analyseren van data te automatiseren. We hebben al onze kennis en ervaring bij elkaar gebracht en in een methode samengevat. Met de digitalisering van alle data in kenprocessen binnen uw organisatie, stellen we interactieve dashboards op, brengen we knelpunten en inefficiëntie in kaart en kunnen we grote hoeveelheden data snel en visueel analyseren in interactieve apps en dashboards. Wij houden onze kennis en kunde niet voor onszelf. Wij delen die, leiden uw mensen op en werken intensief met u samen. Zodat u er straks zelf mee aan de slag kan.

De unieke aanpak van Fortezza Data

Fortezza Data onderscheidt zich doordat wij op alle niveaus connecties kunnen maken bij een opdrachtgever. Op directieniveau kunnen wij in Jip-en-Janneke-taal de technologie uitleggen, uitleggen welke stappen er moeten worden genomen en waarom dit belangrijk is voor de organisatie. Maar we kunnen net zo goed communiceren met programmeurs, waarbij we compleet de diepte in gaan om aan te geven hoe dingen opgelost moeten worden. Onze door onszelf opgeleide T-shaped consultants zijn breed ontwikkeld én gespecialiseerd, waardoor ze zowel de advisering als de implementatie voor hun rekening kunnen nemen. Wij hebben echt dat schaap met die vijf poten: bedrijfskundige techneuten, zoals wij dat noemen. We kijken met een bedrijfskundige bril naar bedrijfsprocessen en applicaties. Van plannen naar uitvoeren en van controle naar bijstellen; wij zorgen ervoor dat processen continu geanalyseerd en verbeterd worden. Samen bouwen we aan een solide basis voor de toekomst. Dat is de kracht van Fortezza Data.

Fortezza Data bestaat uit een compact en daadkrachtig team van ervaren dataspecialisten. De persoonlijke bedrijfsvoering van Fortezza zetten we door in onze klantbenadering. We werken bij de klant en zijn onderdeel van het team. We onderscheiden ons door techniek en proceskennis met elkaar te verbinden en deze op een begrijpelijke manier uit te leggen. Wij laten zien wat er achter de cijfers schuilgaat en maken de vertaling naar een goede oplossing, gericht op de mens. Hierbij passen we ons altijd aan de snelheid en werkwijze van de klant aan.

 

Van Data

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat u er veel profijt van heeft. Mocht u in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kunt u die aan mij stellen via de contactpagina. U kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data