Een slimme digitale stad.

Hoe doet je dat?

Onze opdrachtgever is een van de grootste gemeentes in Nederland. Ook zij willen door digitalisering haar maatschappelijke nog beter invullen door data transparant en veilig in te zetten voor een veiligere, schonere en eerlijkere leefomgeving.

Hierbij hebben ze gekozen om het concept van een Hybride Integratie Platform (HIP) te implementeren als fundament voor deze ontwikkeling. Maar het HIP is een strategisch concept en zal eerste op tactisch en operationeel niveau uitgewerkt moeten worden om het ect naar de burgers en ketenpartners te kunnen brengen. En hoe doe je dat dan voor de 7 deelgebieden waar het HIP uit kan bestaan?

Vraagstuk

“Kan Fortezza Data ons helpen met het uitwerken van de strategische en tactische architectuurprincipes voor het HIP-programma? Met de toevoeging van principes, kaders en richtlijnen zijn wij in staat om een toetsing te doen of het huidige applicatie landschap voldoende invulling kan geven aan de architectuurprincipes én een start kan maken met de implementatie van een project.

Onze oplossing

We hebben voor de belangrijkste deelgebieden (Data virtualisatie, Iot Gateway, Managed File Transfer en Ketenmonitoring) onderzoeken uitgevoerd en de strategische concepten door middel van desktopresearch en workshops vertaald naar concrete en heldere adviesrapporten.

Hierbij hebben we bestaande onderzoeken, use cases en de positionering van deze HIP componenten in de applicatie architectuur samengebracht zodat deze in de omgeving van de opdrachtgever passen.

Applicaties ontsloten: n.v.t.

Techniek Fortezza: nv.t.

Behaalde resultaten

Met oplevering van deze strategische onderzoeken hebben we de volgende resultaten behaald:

  • Uitwerking scope en toepasbaarheid van HIP componenten op applicatielandschap
  • Toetsing use case en uitwerking architectuur principes
  • Priobepaling welke HIP componenten als eerste geïmplementeerd kunnen worden
  • Toetsingskader voor het selecteren van leveranciers en applicaties voor HIP componenten

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data