Een schaalbaar fondsenwerving platform

voor het Leger des Heils

Door het stopzetten van de kernapplicatie voor fondsenwerving van het Leger des Heils, was het noodzaak om in een jaar niet alleen een nieuw pakket- en leverancier traject te doorlopen, maar ook om de migratie naar deze nieuwe oplossing uit te voeren. Met de keuze voor PSM (een template voor Dynamics CRM voor fondsenwerving), stelde het LdH ons de volgende vraag:

“Kan Fortezza Data ons helpen met het opzetten van het beheer over de gehele Azure omgeving en onderliggende diensten ten behoeven van PSM?”

Daarnaast wil het LdH ook meer geautomatiseerd inzicht hebben in de effectiviteit van de wervings campagnes en de “gezondheid” van haar kernprocessen.

Onze oplossing

Fortezza Data heeft in 6 maanden de gehele Azure omgeving voor de Dynamics PSM oplossing opgezet en conform OTAP pricipes ingericht.

Er zijn meer dan 20 applicatie integraties die continue beheerd moeten worden, maar ook meer dan 25 Azure service (zoals databases en function apps) waar van verwacht wordt dat deze altijd werken.

Door een nauwe samenwerking met alle leveranciers hebben we een 2-wekelijkse releasecyclus ontwikkeld waar we alle code integraal overbrengen naar de nieuwe doelomgeving binnen slechts 5 uur.

Met uitgebreide beheeroplossingen zoals Azure log monitoring, OTAP synchronisatie scripts en automatische release pipelines heeft het LdH een platform waar fondsenwerving continue en stabiel draait.

De LdH DataHub

Applicaties ontsloten: Afas, Dynamics CRM, Buckaroo, Hello Id, SharePoint

Techniek Fortezza: SQL, Azure Data Factory, Azure Data lake, Key Vault, Azure DevOps, Power BI, Function Apps, Logic Apps, Azure Synapse, Azure App Service, Azure Application Insights, Azure Log Analytics, Service Bus, ARM & Bicep templates

"Fortezza Data heeft vanaf de start een regierol genomen om onze Azure omgeving op orde te krijgen. Je ziet dat ze een duidelijke visie hebben en veel kennis van zaken hebben over de juiste technische configuratie. Doordat ze alle ontwikikelingen bijhouden, zijn we verzekerd van een stabiel en betrouwbaar platform waar fondsenwerving op kan vertrouwen."
Geert Jeroen Klootsema - Directeur Fondsenwerving

Behaalde resultaten

Door het opzetten van alle Azure OTAP omgevingen en integraal beheer op te zetten, hebben we de volgende resultaten behaald:

  • Stabiele 2-wekelijkse releasecyclus
  • Binnen 5 uur codereleases ove de gehele Azure omgevingen resources
  • Samenwerking en planning geborgd via backlog en sprintplanning
  • Data platform op orde voor nieuwe analyses en datasets
  • Sneller inzicht in omzet trends en oorzaken voor effectiviteit marketing campagnes
  • Automatische datakwaliteit controles t.b.v. procesoptimalisatie
  • Continue monitoring voor gegarandeerde uptime PSM platform
  • Opdrachtgevers veel beter en tijdiger kunnen voorzien van prestaties en projectwerkzaamheden

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data