Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Digitale transformatie

bij Fortezza Data

Waar draait digitale transformatie om?

Digitale transformatie gaat verder dan in veel organisaties gedacht wordt. Het gaat niet om het simpelweg automatiseren van een bestaand proces, maar om een integratie van visie en uitvoering door de gehele organisatie heen. Transparantie en eerlijkheid zijn daarbij voorwaardelijk om iedereen met elkaar samen te laten werken en buiten de traditionele silo’s om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

Overlappende kennisdomeinen

Toen wij als Fortezza enkele jaren geleden zelf ook inzagen dat digitale transformatie onontbeerlijk is voor een optimale bediening van onze klanten, is ook bij ons een fundamenteel transformatieproject in gang gezet. We hebben langdurig stilgestaan bij de vraag hoe ons bedrijf er over 5, 10 en 15 jaar uit zou komen te zien. Niet als concreet doel, maar om de richting van de strategie aan te geven. Deze kaders bepaalden hoe we daar met onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen het beste op konden inspelen. Het was duidelijk dat bepaalde aspecten van onze afdelingen een overlap hadden met andere afdelingen. Bijvoorbeeld: onze IT-afdeling, die ook klanten ondersteunt met het beheren van hun IT-netwerk, heeft veiligheid bijzonder hoog in het vaandel staan. De diverse ISO-certificeringen op dit gebied zijn daar getuigen van. Dit veiligheidsaspect wordt rechtstreeks doorgevoerd bij met name onze afdelingen Software en Data. Daarnaast werd ook een nieuwe bedrijfsonderdeel Security in het leven geroepen, dat in hoog tempo veel nieuwe klanten wist te bereiken.

Het bewust worden van deze overlap heeft tot gevolg gehad dat de medewerkers van alle afdelingen kennis met elkaar gingen uitwisselen en bedenken hoe we beter van elkaars talenten gebruik konden maken. We begonnen om de basis goed op orde te brengen: de technische en administratieve processen moesten worden geoptimaliseerd om goed en snel een vervolg te kunnen geven op de punten die op dat moment de aandacht verdienen. Daarnaast werd kennisdeling een belangrijk speerpunt, waarbij de cultuur binnen onze organisatie onder de loep werd genomen en onze gedragingen werden geëvalueerd. Dit alles met het doel continu te leren van onze eigen werkwijze.

Synergie

De synergie tussen onze afdelingen had een zeer positief effect. We konden bestaande klanten met meer diensten bedienen, die bovendien optimaal op elkaar waren ingespeeld. Dit had tot gevolg dat we ook nieuwe klanten mochten verwelkomen, die onze integrale aanpak van harte toejuichten en onze verschillende, maar op elkaar afgestemde expertises omarmden. Op dit moment mogen wij bij het Leger de Heils zo’n 7.000 medewerkers van diverse regio’s met elkaar verbinden, zijn wij bij Rabobank aan het werk om hun transformatieproces verder te brengen, en zijn we bij het UMC Utrecht betrokken bij de bouw van een nieuw dataplatform, waarbij veel aandacht ook uitgaat naar een goede data governance. Door onze eigen organisatie aan een serieus digitaal transformatieproces te onderwerpen, zijn we nu in staat daar andere organisaties in mee te nemen en hierin op tal van vlakken te ondersteunen en te begeleiden.

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat u er veel profijt van heeft. Mocht u in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kunt u die aan mij stellen via de contactpagina. U kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data