De duurzaamheid van Nederlandse woningen

vergroten met data

In 2022 migreerde Fortezza bij warmteleverancier Eteck 13 afdelingen, ruim 250 projecten en de pipelineprojecten vanaf een gedeelde server naar de cloud.

Om in lijn te blijven met de IT-roadmap, waarin Azure als centraal platform is opgesteld, wilde de IT-afdeling het huidige on premise datawarehouse migreren naar de cloud. Hiervoor heeft de opdrachtgever Fortezza Data de volgende vraag gesteld:

“Kan Fortezza Data ons helpen met het formuleren en migreren van de on premise SQL Data warehouse naar Azure?”

Samen met het interne datateam zijn we aan de slag gegaan om met elkaar een aanpak en tijdlijn op te stellen.

 

Onze oplossing

De implementatie van de Eteck DataHub is gebaseerd op onze filosofie: People, Proces, Technologie. Door de mens op de eerste plaats te zetten, dan te kijken naar de processen en daarna pas met techniek aan de slag te gaan, vergroot je de slagingskans van je implementatie.

De randvoorwaarden die we met Eteck hebben besproken zijn:

 • Werken met bewezen technologie en architectuur
 • Minimale cloud kosten met maximale performance
 • Starten met basis data-architectuur op Azure, maar de mogelijkheid om modulair nieuwe diensten te activeren.
 • Data oplossingen met ruime beschikbaarheid van specialisten in Nederland
 • Scheiding van project- en beheerwerkzaamheden

Kernwoorden hierbij waren: schaalbaar, beheersbaar, betaalbaar, performance.

De Eteck DataHub

Applicaties ontsloten: Microsoft Navision, PMS, Meterstanden, SSAS, Excel en 27 externe bronnen

Techniek Fortezza: ADF, Datalake, SQL, Power BI, Azure Devops, SSAS

Behaalde resultaten

Door het implementeren van de Eteck DatHub hebben we de volgende resultaten behaald:

 • Migratie van on premise naar Azure in 25 werkdagen
 • ETL proces metadatagedreven gemaakt voor minimalisering Azure kosten
 • SQL database optimalisatie uitgevoerd voor toekomsbestendigheid (collation transfer, column type optimalisatie)
 • SSAS Cube gemigreerd naar Azure
 • Power BI rapportages gemigreerd naar Azure bronnen
 • Datateam meegenomen in de eerste stappen op het Azure platform
 • Uitfasering on premise servers conform IT roadmap
 

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data