100.000 kantoren Paris Proof

met slimme data

Onze opdrachtgever is al meer dan 20 jaar actief in de verduurzaaming van de gebouwen- en woningsector. Maar door organische groei en diverse overnames waren ze niet in staat om écht op te schalen.

Zo zijn er individueel opererende bedrijfsonderdelen die ieder op eigen wijze werken en applicaties implementeren.

Het bedrijf wilde zijn doelstelling om100.000 gebouwen te verduurzamen behalen door deze waardevast en met optimale prestaties voor de toekomst klaar te maken. 

Dit deden zij met de inzet van slimme technologieën en door gebruik te maken van alle data die ze verzamelden. Het dataplatform is dan ook het middelpunt waar onze diensten omheen gebouwd moesten worden. De vraag aan Fortezza Data was als volgt:

“Kan Fortezza Data helpen met het volledig automatisch ontsluiten van verbruiksdata van onze klanten middels de Data Hub en Power BI, zodat rapportages zonder menselijk handelen inzichtelijk en bereikbaar zijn?”

Ze stonden voor een keuze: of doorgaan op de oude manier en hopen op het beste, óf continu verbeteren door digitaal te transformeren.

Onze oplossing

Wij hebben de focus gelegd op procesverbetering en het consolideren van de data-infrastructuur tot een schaalbare en flexibele oplossing.

Samen met de opdrachtgever is een plan uitgedacht voor de volgende domeinen:

 • Strategie & Beleid
 • Organisatie & Bedrijfsprocessen
 • Besturing & Beheersing
 • Informatie & Technologie
 • Mensen & Cultuur

We zijn begonnen met het samenbrengen van een team en een gezamenlijke manier van werken. Zo hebben we DevOps met Continuous Integration & Delivery als standaard werkwijze geïntroduceerd binnen onze developmenttrajecten.

De applicatie Verbruiksverzicht fungeerde als centrale database voor periodieke rapportages omtrent energieverbruik van de eindklanten. De applicatie bevatte verschillende functies, waaronder data-integratie, opschoning en data-export. Het gehele proces was tijdrovend en bevatte vele handmatige handelingen.

We hebben deze oude applicatie uitgefaseerd en vervangen. Met behulp van de Innax Datahub worde er middels Power BI diverse nieuwe rapportages ondersteund die weer gebruik maken van de ge-ëxporteerde verbruiksoverzicht data en de onderliggende bronnen.

DataHub Verduurzaming

Applicaties ontsloten: EDS, IFC, e-view, BAG, Kadaster, AFAS, Centraal Aansluit Register (CAR)

Techniek Fortezza: SSIS, SQL, Power BI

Behaalde resultaten

Door het automatiseren van het verbruiksoverzicht en het implementeren van de DataHub hebben we de volgende resultaten behaald:

 • Nieuw verdienmodel (duurzaamheidsmonitor) voor het hele klantportfolio
 • Tijd bespaard door integraal inzicht in energieverbruik
 • Tijd bespaard in onderhoud en ontwikkeling van nieuwe producten
 • Versimpeld onderhoud
 • One way of working
 • Ketenwaarde met leveranciers verhoogd
 • Standaardisatie masterdata
 • Centrale integratie bronnen energiedata
 • BAG data centraal beschikbaar gemaakt

“Hier is hij dan! De whitepaper over starten met datagedreven werken. Ik hoop dat je er veel profijt van hebt. Mocht je in de tussentijd of na afloop vragen hebben dan kan je die aan mij stellen via de contactpagina. Je kunt de whitepaper downloaden door op de afbeelding te klikken.”

Jeroen Breugelmans

Directeur Fortezza Data